"จำไว้นะ เวลาทำอาหารให้คนป่วย เรื่องรสชาติเป็นสิ่งสำคัญมาก
เพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้ว จิตใจต้องดี
ถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้ จิตใจเขาจะแย่ มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วย"

- พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีแจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 -
ลูกค้า ที่ใช้บริการ
ทีมงาน บริษัท ภร ไดทิชั่น ฟู๊ด จำกัด
ร้อยตรีวีรัตน์ วิชิตธงไชย ที่ปรึกษาอาวุโส

 

นางสาวภรย์ แสนนาม Managing Director, MD

Professional Level Nutritionist (K2) Certified Dietitian of Thailand. (CDT.0085)

นางสาวนิชาภา วิชิตธงไชย ผู้จัดการทั่วไป